Elliot's Books

Quick Search

Title
Author
Description
Keyword
Advanced Search
 
 
 
 

Anglo Dutch War

Anglo Dutch War

Click on Title to view full description

 
1 BEREDENEERDE NOTITIE VAN 'T VORSTLYKE POPPE- EN SPEEL-GOED, DER KINDEREN VAN DEN HEER G.R. : ZYNDE HET ZELVE DOOR ONACHTSAAMHEID DER MAKELAARS THOMAS BRANDI, WILLIAM ROASTBEUF EN JAMES PUNCH. ZO WEL BY HET SAMENSTELLEN DER CATALOGUS Van Den Capitaalen Inboedel Des Heeren G. R. Als by Het Vervaardigen Van Het Appendix, Tot De Catalogus Behoorende, Vergeeten Op Te Geeven, Waarom Deeze Notitie, Als Een Tweede Appendix by Bovengemelde Catalogus Moet Gevoegd Worden..
[1781] Pamphlet Very Good 
8vo; 16 pages; OCLC: 78685399, Knuttel 19704 In early nineteenth century plain wrappers. Some staing to the margins, not affecting text. Related Subjects: George -- III, -- King of Great Britain, -- 1738-1820. | Anglo-Dutch War, 1780-1784. | Great Britain -- Foreign relations -- 1760-1789. 
Price: 850.00 USD
Add to Shopping Cart
 


Questions, comments, or suggestions
Please write to [email protected]
Copyright©2020. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie